تصویر آگهیتصویر آگهی

بخش اعلان چیست ؟

هر زمانی که ما قصد اطلاع رسانی به شما را داشته باشیم، برای شما اعلان ارسال خواهیم کرد

اعلان ها هم از قسمت بالای سایت ( هدر ) به صورت آیکون زنگوله و هم از قسمت منوی سایت قابل دسترسی هستند