تصویر آگهیتصویر آگهی

اسناد چیستند ؟

اسنادها همه ی درخواست هایی است که شما از هوش مصنوعی خواسته اید

توجه داشته باشید که چت هایی که با هوش مصنوعی از قسمت “چت با هوش مصنوعی” انجام داده اید در اسناد و هیچ کجای دیگر از سایت ما ذخیره نخواهند شد

مابقی اسنادی که ذخیره می شوند، شامل موارد زیر هستند:

درخواست هایی که از قالب های هوش مصنوعی داشته اید، مانند : نوشتن رزومه، نوشتن کپشن اینستاگرام، نوشتن مقاله و …

تصاویری که توسط هوش مصنوعی خلق کرده اید

تبدیل صدا به متن

تبدیل متن به صدا

کدهای نوشته شده توسط هوش مصنوعی

توجه داشته باشید که تمامی اسناد شما به صورت اتوماتیک بعد از ۳۰ روز تمام و کمال از سیستم ما حذف خواهند شد و به هیچ وجه قابل بازیابی نخواند بود